Fleimio opened its online store. Deliveries to EU region. http://store.fleimio.fi.