KESTÄVÄ KEHITYS / SUSTAINABILITY

fleimio on pieni suomalainen designyritys, joka pyrkii toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
fleimio is a small Finnish design company that aims at working in accordance with the principles of sustainability.

fleimio-tuotteet valmistetaan joko uusiutuvista tai kierrätettävistä luonnon materiaaleista.  The fleimio products are made of renewable or recyclable raw material.

Ne ovat Suomessa suunniteltuja ja niiden design-oikeuksien omistaja on fleimio. The fleimio products are designed in Finland and the owner of their design rights is fleimio. 

fleimio-tuotteet valmistaa ammattilaiset, joilla on vuosien osaaminen laatutuotteiden valmistuksesta.
They are made by professionals, who have been producing quality products  for years. 

fleimio-tuotteet on valmistettu kestämään. Lisäksi niiden ulkonäkö on suunniteltu kestämään aikaa. The fleimio products are manufactured to dure long-term use. Additionally their outlook is designed to be timeless. 

Tavoitteemme on, että liiketoimintamme on kestävällä pohjalla. Tuotteidemme kasvavan kysynnän johdosta pystymme antamaan lisää työtä ja koulutusta ammattilaisille ja investoimaan ympäristöystävälliseen teknologiaan, minkä avulla voimme vähentää hiilijalanjälkeä ja muita mahdollisia negatiivisia ympäristövaikutuksia. Our goal is that our business is on a sustainable basis. Therefore, the increased demand for fleimio products and thus the growing production volumes will make it possible for us to provide jobs and training for new generations. We hope that in the future we are able to recruit and train more wood and metal professionals in manufacturing & design and to be able to invest in technologies that reduce negative environmental impacts and reduce carbon footprint. 

Suosimme kierrätystä kaikissa toimissamme. Kaikki yhteistyökumppanimme sijaitsevat EU:n alueella ja he toimivat olemassaolevan lainsäädännön ja annettujen ohjesääntöjen mukaan. We promote recycling in all our activities and with all partners and suppliers (look fleimio environmental policy for more). All Fleimio partners are within the EU and comply with current legislation and code of conduct. All the partners, raw materials and components we use are appropriately documented.

Shopping Cart

  • No products in the cart.